گرافیک نت؛ معلولین اعم از نابینایان، ناشنوایان و حرکتی در چند دهه اخیر گام‏های بلندی در عرصه جامعه و فرهنگ برداشته و به مدارج عالی رسیده‏اند. اما برای توسعه اجتماعی و فرهنگی بیشتر، نیاز به برنامه‏ها و تدبیرهای دقیق‏تری هست. دفتر فرهنگ معلولین در این راستا اقدام به برگزاری جشنواره عکس معلولیت و معنویت نموده است. امید است همه معلولین و خانواده‏های آنان در این رخداد دینی و ملی شرکت نمایند.

برای کسب اطلاعات بیشتر جهت شرکت در این فراخوان و دریافت فرم ویژه شرکت در آن به لینک زیر مراجعه نمائید:

اولین جشنواره سراسری عکس معلولیت و معنویت: www.handicapcenter.com/?p=2425