فضای سفید در طراحی گرافیک بسیار سودمند است. البته بسیاری از طراحان تازه کار نمی توانند مزایای آن را در کار خود به خوبی درک کنند.

فضاهای سفید در همه جای دنیای هنر وجود دارند (یک کاغذ سفید، بوم رنگ نشده نقاشی، صفحه سفید اینترنت...) در واقع ما باید خوشحال باشیم که هنوز می توانیم فضای سفید را در اطراف خود ببینیم. وجود این فضاهای سفید در اطراف ما به ما می گوید که هنوز امکان خلاقیت هنری در اختیار ما قرار دارد. فضای سفید خالی در یک صفحه کاغذ معرف یک طرح منحصر به فرد دیگر می باشد.

این فضا علامتی است از یک شیوه گرافیکی دیگر که ممکن است تا سالها ادامه پیدا کند. چرا یک نقاش این اندازه با اشتیاق به یک صفحه سفید نگاه می کند؟ چون که در این فضاهای سفید هنرهایی پنهان شده اند که باید در دستان هنرمند خلق شوند.

همچنین فضای سفید ترکیب بندی را نیز تعیین می کند. پیش از اعمال هرگونه تغییر گرافیکی در یک محیط کار، نخست محدوده های فیزیکی یک کار تعیین می شود. قابلیت های تأثیرگذاری یک طراحی غالباً تحت الشعاع محدودیت اندازه کاغذ قرار می گیرد.

در یک ترکیب بندی، تمام فضای کار تقریباً بسته می شود. سپس هنرمند فضاهای مورد نیاز خود و فضای سفید را برای خلق یک طرح تعیین می نماید. یک طراحی شلوغ هیچ وقت خوب نیست و چشم بیننده بیشتر تمایل به گریز از یک ترکیب بندی شلوغ را دارد. به همین دلیل فضای سفید در یک طراحی برای جلب نظر بیننده و کاربر بسیار ضروری است.

همچنین می توان با ترکیب مناسب چندین عکس و متن سر صفحه یک ترکیب بندی ایجاد کرد. شما باید در طول خلق یک تصویر همواره مشتری، بیننده یا کاربر خود را در نظر بگیرید. به یاد داشته باشید که مشتری ها برای قضاوت درباره کار شما از چشمانشان استفاده می کنند نه عقلشان. به عنوان مثال، ترکیب بندی کتاب نیز می تواند همین مفهوم را القاء کند. وقتی که شما دارید صفحه جلد را به عنوان یک تصویر مستقل طراحی می کنید، لازم است که عناصر گرافیکی متعددی که باید با هم ترکیب شوند، به خوبی تنظیم و ترکیب کنید.

در خلق یک تصویر چهاررنگ متشکل از عکس، تصاویر گرافیکی، هیچ چیز نمی تواند بهتر از فضای سفید شما را کمک کند. بینندگان اثر شما به راحتی می توانند آن را ببینند و به همین دلیل از آن خوششان خواهد آمد. تحقیقات نشان داده است که چشم نسبت به فضای سفید واکنش مثبت نشان می دهد.

دلیل آن این است که فضای سفید جایی برای نفس کشیدن را در یک طرح گرافیکی مهم نظیر عکس، لوگو یا تبلیغات مربوط به محصولات ایجاد می کند.البته بخش خالی طراحی شما لزوما نباید سفید باشد. این فضا حتی می تواند یک پس زمینه رنگی یک دست باشد، اما از نظر بیننده این فضا همچنان سفید و خالی است که چشمان او را استراحت می دهد.

به یاد داشته باشید که این فضا عنصر بسیار مهمی است که می تواند طرحی موثر و لذت بخش را ایجاد کند. این فضا ساده ترین راه برای یکپارچه کردن تمام عناصر طرح گرافیکی شما است.