به نقل از روابط عمومی سومین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر، امیر عبدالحسینی، دبیر هنری جشنواره، ترکیب اعضای هیأت انتخاب و داوران رشته پوستر را معرفی کرد.
به گفته وی
مصطفی اسداللهی، صداقت جباری، ابراهیم حقیقی، مسعود نجابتی و علی وزیریان به عنوان هیأت انتخاب و داوری بخش پوستر سومین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر معرفی شدند.
دبیرهنری سومین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر در ادامه افزود: همان‌گونه که پیداست گروه داوری رشته پوستر همگی افراد برجسته حوزه گرافیک به‌شمار می‌روند و بدیهی است که کیفیت آثار این بخش برای راهیابی به جشنواره باید قابلیت‌های ویژه‌ای داشته‌باشد.
البته در برجسته بودن اسامی یاد شده در عرصه گرافیک شکی نیست ولی سوال اینجاست که چه زمان نوبت به جوانترها که صد البته افراد برجسته و شایسته در میان آنها بسیار است می رسد؟ آیا انحصار داوری این گونه جشنواره ها که بصورت دوره ای به معدود افرادی می رسد خواهد شکست؟