این استاد برجسته عرصه فیلمسازی با اشاره به پلاکاردهای مشابهی که بر سردر سینماهاست، چنین گفت: «این پلاکاردهایی که شما اکنون در سردر سینماها می بینید در اغلب موارد به گونه یی است که سه یا چهار چهره خندان در آن مشاهده می شود. بنده نمی دانم اصلاً به چه دلیل این پلاکاردها را عوض می کنند چراکه اگر اسم ها و صورت های آنها را عوض کنند در اکثر موارد پوسترها و پلاکاردهای فیلم یک شکل است.» او یادآور شد؛ «پیشنهاد وزارت ارشاد برای پلاکارد فیلم من هم به گونه یی بود که گویی هنر از سینما گرفته شده است، حال آنکه در فیلم هایی مانند «خاک» به یاد دارم که چقدر زنده یاد ممیز یا آیدین آغداشلو برای این پلاکاردها زحمت می کشیدند و این کار برای آنها اهمیت داشت. اکنون من پوستر «ردپای گرگ» را که در آن زمان اجازه چاپ نگرفته بود، در خانه ام به عنوان یک اثر هنری نصب کرده ام.»
لازم به ذکر است پوستر فیلمهای مطرح مسعود کیمیایی چون قیصر، گوزنها، غزل و فیلمهای پس از انقلاب وی چون تیغ و ابریشم، سرب، ردپای گرگ و... جزو بهترین آثار تولید شده در عرصه پوستر فیلم می باشند که این نشان از سواد بصری و آشنایی وی به عرصه گرافیک می باشد.