گرافیک نت؛ سال گذشته در پی درخواست و سفارش «بانک اقتصاد نوین» برای طراحی قلم فارسی اختصاصی توسط هنرجویان کلاس طراحی قلم فارسی مدرسه­ ی ویژه، 7 قلم فارسی از میان 18 قلم که طراحی اصلی پایه و مفردات آن ها به اتمام رسیده بود، توسط هیئت داوران متشکل از ابراهیم حقیقی، مسعود سپهر، امراله فرهادی، علی حقیقی، دامون خانجانزاده (استاد راهنما)، به همراه نمایندگان بانک کریم نیکوکار و فاطمه فروزان (مدیران روابط عمومی) و مسعود نجات (مشاور فنی چاپ و نشر بانک) انتخاب گردید.

هیئت داوران در دور دوم داوری، 3 قلم را به عنوان قلم های مناسب برگزیدند که یکی از این 3 قلم در داوری نهائی به عنوان قلم برتر برگزیده شد.

این قلم که پس از طراحی 3 پایه اصلی آن (سیاه، متوسط و نازک) توسط «هیربد لطفیان» تا نیمه اردیبهشت 92 به اتمام می رسد، به آقای آذرشب (مدیر نرم افزاری مریم) تحویل خواهد شد تا کارشناسان فنی و تخصصی این نرم افزاری آن ها را برای استفاده در فضای رایانه ای آماده سازی کنند، این قلم قرار است به نام قلم «نوین» به علاقه مندان و کاربران ارائه گردد.

امراله فرهادی، مدیر مدرسه ی ویژه و دبیر این پروژه می گوید:

روند اجرائی این پروژه از زمان اظهار علاقه قابل تقدیر مدیران محترم بانک و سفارش آن به مدرسه ­ی ویژه تاکنون بیش از 8 ماه زمان برده و تأثیرات مرحله به مرحله آن در ایجاد شور و شوق و ترغیب هنرجویان به طراحی قلم فارسی فوق العاده بوده است.

خوشبختانه قلم برگزیده، هم از جانب هیئت داوران و هم نمایندگان بانک به ویژه کمیته عالی اجرائی بانک مورد تأیید قطعی قرار گرفته و به زودی (طی 3-2 ماه آتی) طراحی نهائی آن در 3 پایه اصلی در مراسم ویژه ای رونمائی شده و به همراه قلم های دیگر شرکت کننده در مسابقه به نمایش گذاشته خواهد شد.

امید است نمایش این آثار و عملکرد ارزشمند بانک اقتصاد نوین، سرآغازی باشد برای توجه بیشتر سازمانها و مؤسسات معتبر در حمایت از طراحان با استعداد کشورمان، برای خلاقیت و توانمند سازی و گسترش دامنه ی تنوع قلم های فارسی.