گرافیک نت؛ بی ینال بین المللی ونیز 4 ژوئن برابر با 14 خرداد 1390 کار خود را با مدیریت "بایس سرگیو" آغاز می کند.
این رخداد برای هنرمندان تجسمی ایران بسیار مهم است. به نظر منتقدین در حالی که هنر مستقل در بخش خصوصی با استقبال جهانی مواجه شده متولیان تجسمی دولتی بدون درنظر گرفتن پارامترهای تخصصی و صرفا با رویکردی که به زعم ایشان معقول و منطقی است هنرمندانی را از سال 2003 به بعد به این جشنواره اعزام نموده اند. تصمیماتی که جامعه هنرمندان تجسمی را در بهت و حیرت فرو برده است. انتخاب امسال از این نظر بی سابقه ترین نمونه طی 4 سال مشارکت ایران پس از سال 2003 به شمار می رود . بنا بر اعلام سایت بی ینال پنجاه و چهارم اثار مرتضی دره باغی ، محسن راستانی و محمد مهدی قان بیگی به مدت 6 ماه در شماره 3198 سن مارکو شهر ونیز به نام سالن ایران رو درروی علاقه مندان خواهد بود . علاقه مندان جهت مشاهده نام کشورهای شرکت کننده و هنرمندان حاضر در این دوره می توانند به نشانی اینترنتی
http://universes-in-universe.org/eng/bien/venice_biennale/2011/pavilions مراجعه نمایند.