جمعه، 31 تیرماه آخرین مهلت ارسال آثار به فراخوان پوستر هفت رنگ  بود که به مناسبت یک سالگی روزنامه اینترنتی گرافیک ایران اعلام و برنامه ریزی شده بود. بنا به درخواست بسیاری از دوستان هفت رنگ مهلت ارسال آثار تا پنجم مرداد تمدید گردید.
به هر حال اگر تاکنون موفق به ارسال اثر نشده اید تا پایان روز
پنجم مرداد مهلت دارید تا آثار خود را برای ما ارسال نمایید.
همچنین تا اتمام نیافتن مهلت ارسال آثار هیچ گونه داوری روی آثار صورت نخواهد پذیرفت و اسامی داوران متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسامی تعدادی از هنرمندانی که آثارشان را برای ما ارسال نموده اند:
علیرضا صدیقی / آمستردام / هلند
سید رضا موحدی / تهران
عیسی صادقی / تبریز
سید مهدی موسوی / اردبیل
پریسا فاتحی / کلن / آلمان
عرفان پورسلطانی / تهران
آرش جهاندیده / تهران
مهری فخرپور / تهران
مریم پورسعادتی / تهران
علیرضا ویژه / تهران
سارا هاشمی / مشهد
فاطمه رستمی / مشهد
مینو رحمتی / تهران
سهیل یزدان پناه / ارومیه
سینا برادران / اصفهان
رضا کاظم پور / تهران
بهزاد بوستان / تهران
کامیار فرحبخش / اهواز
فاطمه بخشی / تهران
مهکامه جنانی / تهران
ملیکا حبیبی / تهران
سعید رنجبر / تهران
و...
از تمامی دوستان و هنرمندان عزیزی که با ارسال آثار خود در جشن یک سالگی هفت رنگ سهیم شده اند کمال تشکر را داریم.
به امید موفقیت، وعده ما 14 مردادماه در آموزشگاه ایده.