مدیر عامل شرکت بازی مثبت ایران با بیان این مطلب که حداقل جوایز در نظر گرفته شده در متن فراخوان ذکر شده است، افزود که این شرکت مشکلی در پرداخت ندارد و به طرح های جذاب مبالغ بیشتری اختصاص خواهد داد و رضایت طراح را جلب خواهد کرد. در همین زمینه، حداقل جایزه طراحی لوگو به ده میلیون ریال و بهترین نام شهربازی به  دو میلیون ریال تغییر داده شد .
همچنین وی افزود: در این مسابقه بیش از یک برنده در هر بخش خواهیم داشت. زیرا علاوه بر این شرکت؛ سایر مشتریان شرکت نیز نیاز به کارکتر و نام برای شهر بازی خود خواهند داشت.