در این مراسم که در محل فرهنگسرای امید و با حضور مدیران فرهنگسرا و هیات داوران و همچنین شرکت کنندگان در این مسابقه برگزار گردید، به نفرات اول تا سوم جوایزی اهداء و از دیگر شرکت کنندگان در این مسابقه نیز تقدیر شایانی به عمل آمد.
این مسابقه با همکاری فرهنگسرای امید و آموزشگاه هنرهای تجسمی ایده برگزار شده بود. هیئت داوران این رویداد را آقایان آرش سلطانعلی، مهدی محمدی و اونیش امین الهی بعهده داشتند.
لازم به ذکر است اسامی نفرات اول تا سوم به این شرح می باشد: آقای امین سعادتمند، خانم سمانه حاجی حسینی و آقای حسین اصفهانیان