گرافیک نت؛ هیات داوران مسابقه پوسترهای شهر آسمان دیپلم افتخار این مسابقه را به زهرا کازرانی، سید محمدکاظم موسوی و سعید ولی‌نژاد اهدا کرد.

همچنین در این بخش دیپلم افتخار و مبلغ 15 میلیون ریال به علی شاهی به عنوان استعداد جوان مسابقه اهدا شد.

جایزه پنجم شامل دیپلم افتخار و مبلغ پنج میلیون ریال به بهرام حمیدی، جایزه چهارم شامل دیپلم افتخار و مبلغ ده میلیون ریال به ابراهیم کاشانی، جایزه سوم شامل دیپلم افتخار و مبلغ 15 میلیون ریال به هدایت علی‌پور، جایزه دوم شامل دیپلم افتخار و بملغ 20 میلیون ریال به محمدحسین غیاثوند و جایزه نخست شامل دیپلم افتخار و مبلغ 25 میلیون ریال به مهیار قلمی اهدا شد.

آثار بخش پوستر توسط فرزاد ادیبی، پریسا تشکری، بیژن صیفوری، کیانوش غریب‌پور و مجید کاشانی داوری شده است.

لازم به ذکر است سعید ولی نژاد از اعضای گرافیک نت می باشند.