جلسه داوری آثار ارسالی برای فراخوان طراحی نشانه انجمن باور، پنجشنبه 15 مهر در محل این انجمن برگزار شد.
هیئت داوران شامل، ایرج میرزاعلیخانی، داریوش مختاری، حمید رضا رحمانی، آرش سلطانعلی و مهدی صادقی از بین آثار ارسالی، پنجاه اثر را برای نمایشگاه انتخاب کردند. همچنین اثر برگزیده و پنج اثر قابل تقدیر این فراخوان نیز مشخص شدند.
پنجاه اثر منتخب از 24 تا 29 مهر در فرهنگسرای سرو به نمایش در خواهد آمد و مراسم اهدای جوایز به برگزیدگان در روز سه شنبه 27 مهر در همین فرهنگسرا برگزار خواهد شد.