در پی انتشار خبر برگزاری مراسم سالگرد مرحوم ممیز در برخی از خبرگزاری ها، طی تماس تلفنی بخش خبری "هفت رنگ" با روابط عمومی انجمن طراحان گرافیک، برگزاری هر گونه مراسم از جانب این انجمن تکذیب شد.
همچنین دیروز امراله فرهادی در گفتگو با مجله اینترنتی "رنگ" گفت: این خبر صحت ندارد و متاسفانه انجمن، امسال در این زمینه برنامه ای برگزار نخواهد کرد.

وی از منبع خبر اعلام شده اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: این خبر را نیز خود ما هم امروز در روزنامه ها مشاهده کردیم و متعجب شدیم!
همچنین ابراهیم حقیقی نیز از منبع انتشار این خبر اظهار بی اطلاعی کرده است.