سر فصلهای این دوره عبارتند از:

مقدمه‌ای بر تبلیغات ؛ مفاهیم و رویکردها

شیوه‌های تبلیغات

طبقه‌بندی تبلیغات ؛ تبلیغات فرهنگی ،تبلیغات تجاری

سیر تکامل تبلیغات

نقش اصول اخلاقی در تبلیغات

آژانس‌های تبلیغاتی، آژانس‌های خلاقه، آژانس‌های رسانه‌ای

شناخت تبلیغ دهندگان

شناخت تبلیغات موفق

ارتباط و مدیریت موثر در تبلیغات

مفاهیم و مولفه‌های بازاریابی در تبلیغات

محصول، کانال‌های توزیع، قیمت، فعالیتهای ترویجی

بررسی مولفه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و شناخت رقبا

رویکردهای جدید بازاریابی

ارتباطات بازاریابی یکپارچه (Integrated Marketing Communications)

شناخت مخاطب ؛ کلید موثر تبلیغات

مطالعه رفتار و عادات مصرف کنندگان

طبقه بندی اجتماعی مصرف کنندگان

بررسی رفتار خرید

تاثیرات تبلیغات بر مصرف کنندگان

تحقیقات راهبردی در تبلیغات

فرآیند و اهداف تحقیق

شناخت محصول

شناخت نام تجاری (Brand)

شناخت مخاطب هدف (Target group)

مطالعه و بررسی سهم بازار (Market Share)

جامعه آماری، نظرسنجی مستقیم و Focus Group

تحقیق برای خلق پیام

تدوین استراتژی تبلیغات

روانشناسی تبلیغات

ادراک، آگاهی، شفاف سازی و ترغیب

تبلیغات به یاد ماندنی

استراتژی طراحی پیام تبلیغاتی

نقش رسانه‌ها در تبلیغات

مفاهیم ارتباط و ارتباطات

هدف‌ها، راهبردها، شیوه انتخاب رسانه

مفاهیم دسترسی، فراوانی و پوشش رسانه‌ها

مفاهیم CPT,GRP

زمانبندی و تخصیص بودجه

برنامه‌ریزی و خرید رسانه‌ها

شناخت انواع رسانه ها ، مزایا و معایب آنها

اندازه‌گیری میزان مخاطب رسانه‌ها، تحقیقات رسانه‌ای

رسانه های چاپی، مطبوعات، روزنامه، مجلات

رسانه‌های پخشی، تلویزیون، رادیو، سینما

رسانه‌های محیطی، پست مستقیم

رسانه‌های جدید

اندازه‌گیری میزان تاثیرگذاری تبلیغات رسانه‌ای

فرآیند خلاقیت در تبلیغات

شیوه تفکر خلاق

شیوه جستجو و پرورش ایده

خلق متن و شعار (Copywriting)

عملیات تبلیغ و ترویج (Promotion)


نقش روابط عمومی در تبلیغات (Public Relations)

اجزاء و تکنیک‌های روابط عمومی

اندازه‌گیری افکار عمومی

مقایسه روابط عمومی و تبلیغات

مفاهیم ATLو BTLدر تبلیغات

ارزیابی میزان تاثیرگذاری تبلیغات