محسن وزیری مقدم متولد 1303 تهران، از اساتید نوپرداز هنر، مرد سال هنر 2005 اروپا، کسی که راههای هنر نو را در سال 42 به ایران آورد و نطفه پیدایش اندیشه های نو در هنر امروز ایران را به هنرجویان آموخت، هر ساله دو بار به ایران می آید و هر بار با وجود این که سال هاست که وی را در آموزش هنر برکنار کرده اند، با عشق فراوان در هر سفری که می آید، فضایی را برای آموزش جوانان آماده می سازد.
به گفته او بایستی مرکزیت هنر از تهران جدا و به شهرستان ها تغییر کند. هنرمندان شهرستانی نیز سهمی برای یادگیری دارند که باید به آن رسیدگی شود. به همین دلیل طی سال های گذشته تا به امروز نمایشگاه و محافل پرسش و پاسخی در دانشکده های هنر شهرستان های مختلف از جمله؛ ساری، شیراز، اصفهان، یزد و در تابستان همین سال در موزه هنرهای معاصر اهواز برپا نمود و به سؤالات بی پاسخ جوانان هنرمند جواب مثبت داد که با استقبال فراوانی از طرف جوانان روبرو شد.
گفتگوی مفصل این هنرمند را با خبرگزاری آرتنا اینجـــــا بخوانید.