پس از بررسی آثار ارسال شده به فراخوان روزنامه اینترنتی گرافیک ایران توسط هیئت انتخاب آثار و اعضای شرکت هفت رنگ آسمان، از میان حدود 150 پوستر ارسال شده توسط هنرمندان و اعضاء محترم سایت،  پوستر 16 هنرمند قابل داوری و شرکت در بخش رقابتی فراخوان شناخته و اسامی آنها به شرح ذیل اعلام می گردد:

1 - علیرضا صدیقی / تیلبورگ/هلند
2 - سید رضا موحدی / تهران
3 - عرفان پورسلطانی / تهران
4 - مریم پورسعادتی  /تهران
5 - مهری فخرپور / تهران
6 - پریسا فاتحی / کلن
7 - مینو رحمتی / تهران
8 - سید مهدی موسوی / اردبیل
9 - عیسی صادقی متنق / تبریز
10 - فاطمه بخشی / تهران
11 - مهکامه جنانی / تهران
12 - سعید رنجبر / تهران
13 - مهدی رزاقیها / تهران
14 - ملیکا حبیبی / تهران
15 - روزبه حسینیان / اهواز
16 - فیروزه جمعه پور / تربت حیدریه
به اطلاع عزیزان هنرمندی که با ارسال اثر لطف و محبت خود را به ما اثبات نموده اند می رساند که در انتخاب آثار نهایت سعی و دقت انجام گرفته تا از انتخاب سلیقه ای و شخصی پرهیز شود و  کیفیت و مشخصه های فنی و هنری آثار مد نظر قرار گیرد همچنین به اطلاع می رساند تمامی آثار ارسالی اعم از منتخب و غیر منتخب، همزمان با سالگرد یک سالگی هفت رنگ بصورت مجازی در گالری هفت رنگ به نمایش گذاشته خواهد شد.
اسامی داوران و اعضای انتخاب آثار فراخوان به شرح زیر می باشد:
امیر علی مددی / سردبیر روزنامه اینترنتی گرافیک ایران
یاشار مصیب زاده / شرکت هفت رنگ آسمان
سید محمد میرزاده / شرکت هفت رنگ آسمان
علی فلاح / استاد دانشگاه و طراح گرافیک
مریم صالحی /
استاد دانشگاه و طراح گرافیک

همین جا از تمامی هنرمندان، اعضاء و همچنین دوستداران روزنامه اینترنتی گرافیک ایران دعوت میکنیم تا 14 مرداد با حضور در مراسم تولد یک سالگی هفت رنگ به این مراسم روشنی و رونق بخشیده و حامی ما در ادامه این مسیر باشند.
به امید موفقیت تمامی هنرمندان، وعده دیدار ما 14 مرداد، آموزشگاه هنرهای تجسمی و مدرسه تبلیغات ایده.