گرافیک نت؛ اسامی 37 منتخب ایرانی این رقابت طبق فهرست وب سایت مرجع به شرح زیر می باشد:

1- سحر علی اکبری
2- آرمان انزان پور
3- فرزانه آریان نژاد
4- رضا باغبانی
5- حسین بیات
6- مهرداد دریا افزون
8- صالح الهی
9- شقایق فخارزاده
10- سینا فکور
11- آوا فردی
12- مونا گودرزی
13- محمد حاج هاشمی
14- افسون جعفری
15- محمد جمشیدی
16- مهسا کریمی
17- علیرضا خاکپور
18- حامد کهن
19- فرهنگ ماهرانی
20- رضا مالکی
21- علی مسعودی منش
22- الهام میرزا حسینی
23- عباس میرزا خانی
24- آرش محمدی
25- داریوش مختاری
26- علیرضا مصطفی زاده
27- احمد درخشنده
28- کوروش نوزادیان
29- رسول پروری مقدم
30- سارا پیرزاده
31- مهدی رایگانی
32- شیما سٍم
33- مرتضی شمیسا
34- محمد شمس
35- علی شوقی بنام
36- علیرضا تبوکی
37- نازنین تمدن

ارسال خبر: سید مهدی موسوی