روابط عمومی مرکز هنر پژوهی نقش جهان: در این کارگاه ابراهیم حقیقی پیشکسوت طراحی گرافیک ایران با بررسی و تحلیل آثار شاخص گرافیک جهان به آموزش تئوریک و عملی گرافیک و ارتباط تصویری مربوط به ارائه طرح جامع نیازهای یک موسسه، شرکت، نهاد و ... از آرم، سربرگ، پاکت، پوستر و صفحه سایت و ... گرفته تا نیازهای دیگر آن با دو موضوع فرهنگی و تجاری می‌پردازد.
کارگاه شنبه‌های هر هفته ساعت 16 طی 8 جلسه در ساختمان مرکزی فرهنگستان هنر تشکیل می‌شود.
علاقمندان جهت ثبت نام می‌توانند تا 12 تیر ماه 1389 به مرکز هنرپژوهی نقش جهان واقع در خیابان ولی عصر(عج)، ضلع جنوب غربی پارک ساعی، شماره 2169 مراجعه کنند.