هفت رنگ، امیر مسعود حلاج مدیر خانه گرافیک اصفهان طی یادداشتی از برپایی نمایشگاه پوسترهای علیرضا صدیقی توسط خانه گرافیک اصفهان ازتاریخ 29 خرداد الی 3 تیرماه 89 درمحل نقش خانه اصفهان خبر داد.
نشانی این نمایشگاه: اصفهان خیابان آمادگاه ، مقابل هتل عباسی. مراسم افتتاحیه 29 خرداد 89 ساعت 18
لازم به ذکر است قرار بود این نمایشگاه از تاریخ 6 خرداد الی 6 تیر ماه در محل موزه هنرهای معاصر اصفهان برگزار گردد که میسر نشد.
این خبر در پایگاه اینترنتی حوزه هنری اصفهان نیز منتشر گردیده: www.artesfahan.ir/Default.aspx?page=687&section=newlistItem&mid=34206&pid=3210