داوود یاراحمدی، مدیر مسئول آرت نا، طی یادداشتی کوتاه اهالی هنر و رسانه را به مراسم رونمایی از خبرگزاری آرت نا دعوت کرده است:
اکنون که ماه زیبایی خود را به نیمه رسانده است، تماشای هنر به افق جهان با روی ماه شما کامل خواهد شد.

به مراسم رونمایی آژانس خبری تحلیلی هنر (آرت نا) بیایید و نیم دیگر ماه را بیاورید. منتظر طلوع نورانی شما هستیم.
مراسم رونمایی یکشبه، سوم مردادماه ساعت 10 الی 13 در سالن بتهون خانه هنرمندان