«قباد شیوا» داور پنجمین نمایشگاه حروف‌نگاری اسماءالحسنی معتقد است: آن چه امروز از آن به عنوان تایپوگرافی در کشور نام برده می‌شود و حتی از استادان گرافیک نیز شنیده می‌شود، تایپوگرافی نیست چرا که معنی لغوی تایپوگرافی که یک واژه غربی است کار با حروف چاپی است.
وی افزود: آثار بسیار زیبایی از هنرمندان ایرانی و خارجی به پنجمین نمایشگاه اسماءالحسنی ارسال شده بود که هر فردی با توجه به اعتقاداتش،‌ آثار بسیار زیبایی را آفریده بود، اما هیچ یک از آن‌ها تایپوگرافی نبودند. چندسالی است که نمایشگاه‌های مختلفی با عنوان تایپوگرافی بسم‌الله، مولانا و ... برگزار می‌شود که هیچ یک از آن‌ها اصلاً تایپوگرافی نیستند.
شیوا با بیان این که لغت "تایپوگرافی" از سوی استادان گرافیک بد معنی شده تصریح کرد: تایپوگرافی، کالیگرافی و هندلترینگ سه هنری است که با استفاده از حروف انجام می‌شود، تایپوگرافی کار با حروف چاپی است، کالیگرافی همان چیزی است که از آن با عنوان خطاطی یاد می‌کنیم و هند لترینگ هم حروفی است که با دست نوشته می‌شود و خوشنویسی نیست اما از هر سه هنر به اسم تایپوگرافی یاد می‌شود.
شیوا در ادامه درباره آثاری که به پنجمین نمایشگاه حروف‌نگاری اسماءالحسنی رسیده اشاره کرد و گفت: این آثار تایپوگرافی نیست و نمی‌توان هر اثری را که با قلم درشت خطاطی می‌شود تایپوگرافی دانست، این‌ها آثار بسیار زیبای خط نقاشی هستند.
وی همچنین تأکید کرد: آثار راه یافته به نمایشگاه اسماءالحسنی را نمی‌توان پوستر عنوان کرد چرا که پوستر کاربرد رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی دارد، بنابراین نمی‌توان هر اثری را که در اندازه بزرگ چاپ می‌شود پوستر خواند.
قباد شیوا آثار اسماءالحسنی را نقاشی‌خط دانست و گفت:‌ این آثار نقاشی‌خط و یا به عبارت دیگر خط‌ نگاره‌هایی هستند که از گذشته‌های دور در هنر ما وجود داشته است.
شیوا همچنین گفت: تایپوگرافی در هنر غرب به معنی دخالت در طراحی حروف چاپی است تا فرم زیباتری به حروف داده شود بدون آن که از خوانایی آن کاسته شود، بنابراین اگر بتوانید در طراحی حروف چاپی به گونه‌ای دخالت داشته باشید که فرم زیباتری از آن بسازید بدون آن که از خوانایی آن کاسته شود، شما تایپوگرافر خوبی هستید اما متأسفانه در این چند ساله به اسم تایپوگرافی طراحی‌هایی می‌شود که حتی خوانده نمی‌شود و این در حالی است که خاصیت حروف، خوانده شدن است و اگر این خاصیت از حروف گرفته شود تبدیل به خط نقاشی می‌شوند که لزومی ندارد خوانده شوند و قصد ما از آن تنها اثری زیباست.
شیوا در خاتمه تأکید کرد: گرافیک با تصویر در ارتباط است و تایپوگرافی با حروف ارتباط دارد، بنابراین اگر ارتباط حروف در تایپوگرافی از بین برود دیگر تایپوگرافی نخواهد بود.