حقیقی عنوان این نمایشگاه را «سفر» گذاشت و گفت: این عکس‌های مربوط به سفرهایی است که طی سال‌های 48 تا 53 به نقاط مختلف ایران داشته‌ام، نگاتیو آن‌ها را در آرشیو آثارم پیدا کردم و بعد از اسکن گرفتن و چاپ کردن، تصمیم گرفتم آن‌ها را به نمایش بگذارم.
این گزارشی است تصویری که در خبرگزاری مهر منتشر شده و مربوط به روز اول افتتاح این نمایشگاه در تاریخ 17 اردیبهشت می باشد.
لینک به خبر


محمدرضا اصلانی

امیر اثباتی و مرضیه برومند
نیکی کریمیمحمد سریر

پگاه آهنگرانی

عزت ا... انتظامی