سرپرست دوره : مرتضی زاهدی

مدرسان دوره: محسن احمدوند (کارگاه طراحی) – سهند حسامیان (کارگاه مجسمه سازی) – مهرداد ختایی (کارگاه چاپ دستی ) – علی خدایی (کارگاه کتاب سازی) – مرتضی زاهدی (کارگاه تصویر سازی) – محمد طلوعی (کارگاه داستان) - مهدی فرهادیان (کارگاه نقاشی) – بهداد لاهوتی (کارگاه حجم) – حافظ میرآفتابی (گارگاه فلسفه)

- کارگاه عملی یک روزه (رایگان): سه شنبه 24 تیر - از ساعت 9 صبح تا 16

- نشست آزاد: ساعت 17

- نمایشگاه آثار هنرجویان تصویر سازی

سه شنبه 24 تیر 1393

 

www.vijeschool.com

info@vijeschool.com

vsvc@vijecorp.com

تلفن : 5 - 88733674