گرافیک نت؛ در مقدمه این گزارش تصویری چنین آمده: عدم نظارت مسئولان فرهنگی و سینمایی کشور و عدم استفاده از طراحان گرافیک خلاق در حیطه تبلیغات سینما ، باعث بوجود آمدن آثار سخیف و کلیشه ای ، که از تبعات آن می توان به آلودگی بصری در سطح شهر و تنزل یافتن سواد بصری در اقشار مختلف مردم اشاره کرد.

حال سوال اینجاست که کدام ارگان یا سازمانی وظیفه ساماندهی و پاکسازی چهره شهر را از چنین تبلیغات سخیفی که هر روز و به هر شکلی چشم شهروندان را می آزارد بعهده دارد؟

جهت رویت این گزارش تصویری اینجا و اینجا و اینجا را ببینید.
عکسها از فاطمه بهبودی