بانگیز 73 ساله‌، 20 نمونه‌ از چاپ‌های دستی‌اش را که تعدادی از آنها مربوط به سال 77 و بخش دیگرش مربوط به سال گذشته‌می‌شود،عرضه خواهد کرد.
وی معتقد است: موضوع باید همیشه تغییر کند. آدم هر ساعت در یک حال و هوای متفاوت سیر می‌کند، با این وجود بیشتر کارهای این نمایشگاه،همچون کارهای قبلی‌ام متکی بر مسائل اجتماعی و با نگاه به مردم و فولکلور است.
رضا بانگیز که از جمله نخستین نسل فارغ‌التحصیلان دانشکده‌ی هنرهای زیبا تهران است، در نقاشی رنگ روغن و لاینوکات -چاپ - صاحب‌نظر به‌شمار می‌رود.
به گزارش ایسنا،بانگیز که از جمله نخستین نسل فارغ‌التحصیلان دانشکده‌ی هنرهای زیبا تهران است، در نقاشی رنگ روغن و لاینوکات -چاپ - صاحب‌نظر به‌شمار می‌رود.
موزه‌ی پورت اسموت آمریکا در ایالت ویرجینیا، با سفال‌های وی مزین شده‌اند. او در سال 68 از سوی «شورای ارزشیابی هنرمندان کشور» موفق به دریافت مدرک درجه دو هنری و در سال 78 از سوی همین نهاد موفق به دریافت مدرک درجه یک هنری (معادل دکترا) شد.

نشانی گالری آران: خیابان خردمند شمالی، کوچه دی، پلاک 12
(نقل از ایسنا)