مدرسه ویژه زمستان سال گذشته کارگاه طراحی پوستر با موضوع «رودخانه و شهر» با حضور مجید عباسی برگزار کرد و 16 هنرجوی این کارگاه تحت مدیریت عباسی با موضوع فوق پوسترهایی را طراحی کردند که این آثار به مسابقه طراحی پوستر «رودخانه و شهر» فرانسه ارسال شد.
آثار هنرمندان بسیاری از سراسر جهان به این مسابقه ارسال شد که در نهایت 30 اثر از میان آن‌ها انتخاب شد که آثار دو هنرمند ایرانی «ستاره حسینی» و «علی محمد گنجعلی‌خان» نیز در ردیف این 30 اثر پذیرفته شده قرار دارد.
قرار است نفرات اول تا سوم این مسابقه نیز به زودی از سوی هیئت داوران بین‌المللی آن انتخاب شوند.
به برگزیدگان نهایی این مسابقه علاوه بر نشان افتخار مبلغ 2 هزار یورو تعلق خواهد گرفت.
(به نقل از فارس)


اثر برگزیده علی محمدی گنجعلی خان


اثر برگزیده ستاره حسینی